Bartosz Korybski

kierownik robót energetycznych

Wiesław Gołąb

Założyciel firmy

Iwona Pasztaleniec

Kierownik hurtowni

Luiza Tabaka

sprzedaż mieszkań

Marcin Bedra

Projekty, zaopatrzenie

Piotr Rolka

kierownik robót energetycznych

Michał Dąbkowski

kierownik robót budowlanych

Dorota Linowska

sprzedaż mieszkań

Barbara Mróz
Magdalena Gołąb

Architekt

Jolanta Stancel
Stanisław Janowski

kierownik budowy

Krzysztof Chrapkiewicz

kierownik budowy

Roman Mulson

Zaopatrzenie

Justyna Szepczyńska
Leszek Leus

kierownik robót energetycznych

Karol Gołąb

Architekt

Bogusław Dąbkowski

Współwłaściciel