Roman Mulson

Zaopatrzenie

Iwona Pasztaleniec

Kierownik hurtowni

Wiesław Gołąb

Założyciel firmy

Luiza Tabaka

sprzedaż mieszkań

Stanisław Janowski

kierownik budowy

Barbara Mróz
Justyna Szepczyńska
Piotr Rolka

kierownik robót energetycznych

Leszek Leus

kierownik robót energetycznych

Jolanta Stancel
Michał Dąbkowski

kierownik robót budowlanych

Bogusław Dąbkowski

Współwłaściciel

Krzysztof Chrapkiewicz

kierownik budowy

Karol Gołąb

Architekt

Marcin Bedra

Projekty, zaopatrzenie

Dorota Linowska

sprzedaż mieszkań

Magdalena Gołąb

Architekt

Bartosz Korybski

kierownik robót energetycznych